Opening Wierd Jorna boarterstún

Zaterdagmorgen 27 augustus werd de Wierd Jorna boarterstún officieel in gebruik genomen.
Namens de Vereniging voor Dorpsbelangen heette Ben van der Meer de aanwezigen van harte welkom. Ben lichtte een en ander toe omtrent de speeltuin. Vooral door de nieuwe klimtoren met glijbaan is het een volwaardige speeltuin geworden.
Dit is mogelijk gemaakt door een gift uit de nalatenschap van Wierd Jorna, een gemeentelijke bijdrage uit het dorpsbudget en sponsoring door Vliegbasis Leeuwarden en Boelstra – Olivier stichting.
Ben stond vooral stil bij de, in februari 2015 overleden, “levenskunstenaar” Wierd Jorna.
Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in en voor Jelsum en Koarnjum.
Een markant persoon die verdiend om “voort te leven”.
Ronald de Haan uit Koarnjum ( kunstschilder ) heeft dit door middel van een prachtig schilderij verwezenlijkt. Met zijn bekende opgestoken arm, heet Wierd nu iedereen welkom in de speeltuin.
Zoals Wierd een centrale rol speelde in de dorpen, zo heeft de speeltuin deze rol nu ook.

P1110700
IMG-20160827-WA0019
P1110724
IMG-20160829-WA0000
P1110733