Verkoop scholen

Aan de oude kleuterschool wordt momenteel druk geklust.

Wat er met het Skipperspypke gaat gebeuren was tot nog toe een beetje vaag.

Buro Saris (http://www.hetburosaris.nl/index.asp?rid=1306161930638) heeft het pand gekocht.

De helft van de school wordt verbouwd tot een woning. Er komt een gezin in met 2 jonge kinderen. De andere helft van de school wordt gebruikt voor dagopvang voor jongeren. Dit kan zijn huiswerkbegeleiding, workshops e.d.

Dhr. Saris zit nog vol ideeën en inbreng uit het dorp is zeer welkom.