Speeltoestellen Skipperspypke

Dinsdagavond 14 november is de speeltuincommissie weer bij elkaar geweest voor de verplaatsing van de speeltoestellen naar de oude speeltuin.
Volgende week is er een gesprek gepland met André Saris (eigenaar Skipperspypke). Dit om de tijdsindeling te maken voor de speeltoestellen en een beeld te krijgen wanneer zij zich hier zullen gaan vestigen.

De bedoeling is om de speeltoestellen eind maart begin april te verplaatsen met een aantal vrijwilligers. Erik Hettinga en Albert Faber nemen hierin het voortouw en zij zullen de planning maken en kijken wat er nog eventueel nodig is aan materialen. Waarschijnlijk moet er ook nog een drainage in omdat het terrein heel nat is. Zodra er meer bekend is zetten we het weer op de site.