Werkzaamheden Dekemawei Jelsum

H. Stellingwerf
Stadsontwikkeling en –beheer
Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting/CT
(058) 233 86 63
10 april 2018
Geachte mevrouw, heer,
Van donderdag 6 juli t/m vrijdag 27 juli worden er werkzaamheden
uitgevoerd aan de Dekemawei te Jelsum.
Dit betreft het gedeelte tussen de Finsterbuorren / Langhusterdyk en Op
‘Terp . De weg is gedurende deze periode gestremd voor doorgaand verkeer.
De asfaltverharding wordt vernieuwd . Plaatselijk wordt een bermverharding
aangebracht van grasbetonblokken.
Van maandag 9 juli t/m vrijdag 13 juli wordt de bestaande asfaltverharding
gefreesd en wordt de nieuwe asfaltverharding aangebracht.
De panden Dekemawei 3 en 6 zijn dan niet per auto bereikbaar. Er dient
elders te worden geparkeerd. Ook zijn de aangrenzende percelen dan niet
bereikbaar
Vragen?
Als u vragen heeft over de uitvoering, kunt u contact opnemen met Haije
Stellingwerf via telefoonnummer 06-43365343 of via het telefoonnummer
14058.
Met vriendelijke groet,
Haije Stellingwerf
Gemeente Leeuwarden