Agenda jaarvergadering 12 november 2018

 

Agenda jaarvergadering 12 november 2018

20.00 uur De Bining

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen vergadering 7 november 2017
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Financieel jaarverslag van de penningmeester
 • Overleg Gemeente Leeuwarden 2018
 • Protocol dorpsbudget (zie deze Flaput)
 • Energie werkgroep
 • Speeltuin
 • Nieuw kandidaat lid – Sandra van der Meer
 • Rondvraag

Na de pauze:  Gerard Veldman en Geert Verf ( vertegenwoordigers van Jelsum/Koarnjum en Marssum in het COVM en een vertegenwoordiger van de defensie.

Update over het overleg COVM, aan te leggen geluidmeetnet en de F-35 welke in 2019 op vliegbasis Leeuwarden komt.