Nieuwe Flapút

De nieuwe Flapút van de maand

Juni 2019

Als het lezen van de Flapút op deze digitale manier uw papieren Flapút overbodig maakt, geef dit dan even door aan de redactie van de Flapút ( doarpskranteflaput@hotmail.com ). Iedere Flapút draagt bij aan een verlaging van de productiekosten.