Dorpsbelangen

Dorpsbelangen-archief

WIST U DAT:

We een website hebben waar alle nieuwtjes op staan over onze dorpen…

De website is: http://jelsumcornjum.nl

We ook een nieuw algemeen emailadres hebben…

dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl

U hier nieuws of ideeën naar kunt mailen…

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum:
Auke Rijpstra – voorzitter
Ben van der Meer – penningmeester,
Janna Prosé – secretaris,
René Hofman – algemeen lid
Wia van der Meer- algemeen lid
Pieter Dijkstra- aspirant lid
Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum:

dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl

WIST U DAT:
Dat we in onze dorpen een veiligheidsapp krijgen…
Jelsum Koarnjum een nieuwe website heeft: http://jelsumcornjum.nl
Hier alle Flapúts in staan…
Speeltuin in Jelsum een glijbaan krijgt…
De speeltuin de naam Wierd Jorna Boarterstún krijgt…
Ben graag publieke toiletten in onze dorpen wil voor de toeristen…
De rest van het bestuur daar even over moet nadenken…
Prettig samen gewerkt wordt met de gemeente en werkgroep veilige route…
We in mei een overleg hebben met B & W…
Dat de renovatie van het park Martenstate nu officieel geopend is…
Maandag 7 november de jaarvergadering is…

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum:
Auke Rijpstra         – voorzitter,
Ben van der Meer – penningmeester,
Janna Prosé            – secretaris,
René Hofman         – algemeen lid,
Wia van der Meer – algemeen lid,
Pieter Dijkstra       – aspirant lid,

e-mail: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl