Enquete open dagen Vliegbasis Leeuwarden

Enquete open dagen Vliegbasis Leeuwarden

Dit jaar werden we tijdens de open dagen van Vliegbasis Leeuwarden geconfronteerd met de gevaren die een dergelijk evenement met zich meebrengt.
De gevolgen van de crash in Bitgum had ook anders kunnen aflopen.
Omdat na dit voorval direct een discussie losbarstte omtrent het wel of niet houden van deze open dagen, willen we graag van de inwoners van Jelsum en Koarnjum weten hoe zij er over denken.
We willen u 3 mogelijkheden voorleggen:

1.De open dagen in de huidige vorm handhaven en waarom?

2.De open dagen aanpassen en hoe?

3.Geen open dagen meer houden en waarom?

Via de website en op onze jaarvergadering van maandag 7 november zullen wij aandacht besteden aan het standpunt van de inwoners van Jelsum en Koarnjum.